Rydbergs Trätunnor

Vanliga frågor

Hur blir jag av med lukten?

Som framgick av annonsen har tunnorna använts för transport och lagring av torskrom. Hur vi uppfattar den lukten är olika men för de flesta är den inte angenäm. Lukten kommer att försvinna av sig själv, men nedan några alternativ till att snabba upp processen.

Quick fix 1

Bränn ur tunnan invändigt (samt den undre sidan av det medföljande locket) med en gasolbrännare. Det bör vara den typen med brännarlans som används för t.ex. ogräs för att det ska kunna göras effektivt. Här behöver man inte vara orolig att bränna för mycket. I princip vill man få en förkolnad yta på träet.

Det som sker då är att fettet i torskrommen bränns bort vilket är orsaken till den fräna doften.

Efter att tunnan bränts ur ordentligt kommer det lukta bränt trä och aningen matos under ett par veckor men sedan klingar det av och lukten försvinner helt.

Det är en fördel att låta tunnan torka ur aningen innan det utförs. Annars behöver du ägna de första 10 minuterna till att ”torka ur” tunnan med brännaren innan elden biter på träet.

Passa på att bränna undersidan av tunnan också. Att bränna trä är en gammal träbevarande teknik. Bränt trä står emot röta betydligt bättre än obehandlat trä.

I våra annonser erbjuder vi mot en tilläggskostnad att bränna ur tunnan innan leverans.

Quick fix 2

Har du inte tillgång till en gasolbrännare kan urbränningen ske med hjälp av tändvätska. Det kräver dock att tunnan är ordentligt torr invändigt annars kommer du inte lyckas få eld på tändvätskan. På sensommaren, höst och vinter är det svårt att få tunnan tillräckligt torr (om du inte ställer in den och låter den torka i ett uppvärmt utrymme). Därför fungerar denna metod som bäst på våren och försommaren.

Principen är att hälla tändvätska utmed hela insidan uppifrån kanten runt om tunnan och låta det rinna ner i och utmed hela botten. Det går åt ca 2-3 dl tändvätska. Därefter låter du tändvätskan dra in i träet i 10-15 min (som när du ska grilla). Tänd sedan en boll med tidningspapper och släng ner i tunnan. Vicka vid behov tunnan så att det brinner runt om och upp med insidan. Det blir absolut ingen explosionsartad effekt utan det är snarare svårt att få tändvätskan att brinna ordentligt då elden ”äter upp” syret nere i tunnan. Det här kan kräva lite tålamod, mer tändvätska och fler tända tidningsbollar.

En långsammare process

Lukten kommer att försvinna av sig själv men det kan ta tid och det är framförallt svårt under sensommar/höst/vinter då luftfuktigheten är hög. Det bästa sättet är att låta tunnan torka ur ordentligt under en till två veckor i solen (vår/sommar) innan du fyller den med vatten eller jord beroende av vad du tänkt använda den till. Då kommer lukten försvinna snabbare än om den är konstant blöt. Oavsett kommer lukten lakas ur med tiden men beroende av ovanstående kan det ta allt från några veckor till flera månader.

Tunnan läcker

Tunnan beter sig på samma som en träbåt. När furuträ torkar krymper det och det uppstår glipor (ibland flera millimeter) i tunnan. Häller du vatten i den nu kommer snabbt rinna ur men så fort träet kommer i kontakt med vatten börjar det svälla igen. Står din tunna vid utkastaren från stupröret kommer det första ordentliga regnet att göra jobbet åt dig. Redan efter en halvtimme ser du att mindre vatten rinner ur tunnan och efter något dygn är den helt tät igen.

Ett alternativ är att lägga ut den i sjön/havet om du har möjlighet till det.

De mellersta tunnbanden (ringarna) sitter löst/lossnar

Har det nedersta tunnbandet släppt från sin position och trillat ner beror det på att träet torkat och krympt. Sannolikt läcker din tunna nu också. När tunnan blir blöt igen passar du efter någon timme på att dra upp bandet på plats igen. Sedan kommer det sitta fast ordentligt igen när tunnan svällt upp.

Det här gäller även halva tunnor för plantering. När du blöter upp jorden i tunnan kommer träet att svälla igen.

Om du använder din tunna inomhus som prydnad eller bord kan du borra hål i tunnbanden och sätta i skruvar/popnitar för att hålla banden på plats alternativt slå in små spik under det nedersta tunnbandet för att det inte ska trilla ner.

Bör jag behandla tunnan på något sätt?

Tunnan håller utomhus minst 10-12 år obehandlad. Lämnas den obehandlad kommer träet med tiden anta en grå ton som obehandlat trä gör utomhus. Använder du den som vattentunna kan det även bli gröna och svarta partier från påväxt.

Vill du behandla tunnan kan du göra det med den produkt som passar dig bäst och som är avsedd för trä. Det kan t.ex. vara pigmenterad eller transparent träolja, tjära eller fasadfärg.

Är tunnan inte tänkt för bevattning eller plantering kan även insidan behandlas enligt ovan. Ett giftfritt alternativ är linolja om ni ska odla eller vattna grödor. Tänk dock på att linoljan släpper vartefter om ni har vatten i tunnan. Det kan upplevas som en ”film” på vattenytan.

Om och hur länge behandlingen förlänger tunnans livslängd varierar är svårt att svara på men utförs den på rätt sätt enligt produktens anvisningar kommer du i alla fall inte förkorta livet på din tunna.

Gör ditt val utifrån ett estetiskt perspektiv. Eftersträvar du den naturgråa tonen av obehandlat trä så låter du bli att behandla tunnan.

Tunnbanden har brunrostiga fläckar. Galvaniserat stål ska väl inte rosta?

Jo, galvaniserat stål rostar också. Galvaniseringen fördröjer bara processen. Att dina tunnband ska rosta av innan tunnans trä har gett upp p.g.a. röta är inte sannolikt. Det kommer inte vara orsaken till att du en dag väljer att kassera tunnan.

Vill du inte ha rostiga tunnband kan du förbehandla och måla dem med metallfärg enligt tillverkarens anvisningar.

Tunnbanden har en vit oregelbunden missfärgning

Beroende på säsong och p.g.a. saltet i torskrommen kan det ha bildats s.k. vitrost på tunnbanden. Vitrosten försvinner ofta av sig själv bara genom att tunnan står ute i väder och vind men du kan även prova att tvätta bort det med en alkalisk målartvätt och skrubba med rotborste.

All annan åverkan på tunnbanden (t.ex. betvätska eller slipning) resulterar i att galvaniseringen försvinner och du öppnar upp stålet som direkt kommer att börja rosta på vanligt sätt. Detta bör du endast göra om du har för avsikt att måla tunnbanden med metallfärg eller om du vill ha rostiga tunnband.

Hur vinterförvarar jag tunnan bäst?

Först och främst ska du se till att det inte står vatten i tunnan på vintern. Fruset vatten riskerar att spränga tunnan inifrån och bör undvikas.

Kommer den stå ute så vänd tunnan upp och ner och ställ den på ett par brädor så det kan komma in luft i tunnan underifrån.

Har du möjlighet så ställ den under tak t.ex. i din carport, på altanen eller i vedboden/båthuset. Där mår den som bäst under vintern. Se även här till att ställa den på ett par brädor e.dyl. så det luftar under.

Det är inte nödvändigt att ställa den inomhus i värme. Det resulterar bara i att träet torkar onödigt mycket och den kommer att läcka mer när du tar ut den till våren.

Varför sitter det två träpluggar i tunnan?

I samband med framtagningen av den torskrom som vi använder som livsmedel tillsätts olika ämnen till torskrommen i tunnan. Under lagringen utförs prover och det är i samband med dessa provtagningar som hålen borras och därefter pluggas igen.

En kvist har lossnat och nu läcker tunnan. Vad gör jag?

Detta kan hända i ovanliga fall. Ett snabbt och enkelt sätt är att tälja till en lagom stor träplugg (formad som en kon) från sly eller en trädgren. Slå sedan dit den med en hammare eller klubba och såga bort eventuellt utstick.

Något annat jag bör tänka på?

Det finns egentligen bara två sätt att förstöra tunnan på utan åverkan.

  1. Undvik att låta den stå i direkt solsken utan att den tillåts bli blöt under långa perioder, t.ex. en husvägg i söderläge under en taknock. Då finns risken att tunnan till slut faller ihop som plockepinn. Att då försöka få ihop tunnan igen blir inte ett enkelt uppdrag.
  2. Undvik att låta vatten stå i tunnan under vintern. Då riskerar den att sprängas när vattnet fryser. Se ovan gällande vinterförvaring.

Finns det inga större trätunnor?

Jo, men inte från oss. Vi har endast denna storlek. Vill du ha en större storlek bör du titta efter ektunnor.